Opleiding Leraar Martial Arts

 

 

 

Dit model is vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 14 mei 2013.

Het toetsreglement, toetsdocument en het kwalificaitie profiel zijn van toepassing op alle toetsplannen van kwalificaties en Proeve van Bekwaamheidbeschrijvingen conform en gebaseerd op de Kwalificatiestructuur Sport 2017.

 

De toelatingseisen voor deelname aan de LMA opleiding.

 

* in het toets-reglement is vastgelegd indien dit een andere leeftijd of een andere graad is.

 

 

Aanmelden

Men kan zich aanmelden voor de LMA opleiding door het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend te sturen naar opleidingen@fogevechtskunsten.nl

Na aanmelding ontvang je alle informatie en voorwaarden voor deze opleiding.

 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

Partners van de Nederlandse sport

FOG 2023

Privicy-verklaring

Disclamer

Inschrijfformulier LMA opleiding niveau 3

Documenten

Via onderstaande link komt u op de pagina met alle documenten die informatie verschaffen voor de LMA opleidingen.

Vrijstellingen EVC/EVK

Het is mogelijk om op basis van "Eerder Verworven Kwalificaties" of "Eerder Verworven Competenties" geheel of gedeeltelijk vrijstelling te krijgen voor de examinering van een deelcompetentie.

Neem contact op met de FOG-sectie waar je bent aangesloten voor de voorwaarden die hiervoor gelden. 

Of rechtstreeks met de FOG via mail adres: vrijstellingen@fogevechtskunsten.nl

 

Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden.

Trainer/Coach Niveau 3:  € 250,-

Trainer/Coach Niveau 4:  € 350,-

Nieuwe
opleiding
2024
Klik hier
voor meer info