Algemeen

Statuten

Algemeen reglement

Sectiereglement

Tuchtreglement

Besturingsmodel FOG

Directiestatuut FOG

Gedragscode bestuurders

Vrijwilligersbeleid

Rapportage Goed Sportbestuur

Rooster van aftreden (bestuur)

Nevenfuncties bestuurders FOG

 

Jaarstukken 2024            

Jaarplan 2024

Begroting 2024

Meerjarenbegroting 2024-2026

Meerjarenplan 2022-2025

 

Jaarrekeningen            

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

 

Verzekering

Clausuleblad Polis

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering

Polisblad Collectieve Ongevallenverzekering

Schadeformulier Ongevallenverzekering

 

Overige informatie

FOG Doping-reglement 2024

ISR Reglement 2024

Privacyverklaring FOG

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

 

Partners van de Nederlandse sport

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

FOG 2023

Privicy-verklaring

Disclamer

 

Bestuurspagina

 

 

Op deze pagina's treft u informatie aan die is bedoeld voor de lidorganisaties van FOG.

 

 

Jaarstukken 2022

Jaarplan 2022

Begroting 2022

Jaarstukken 2023

Jaarplan 2023

Begroting 2023

Meerjarenbegroting 2023-2025

Meerjarenplan 2022-2025