Algemeen

Statuten

Algemeen reglement

Sectiereglement

Besturingsmodel FOG

Directiestatuut FOG

Rapportage Goed Sportbestuur

Rooster van aftreden (bestuur)

 

Jaarstukken 2023            

Jaarplan 2023

Begroting 2023

Meerjarenbegroting 2023-2025

Meerjarenplan 2022-2025

 

Jaarrekeningen            

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

 

Verzekering

Clausuleblad Polis

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering

Polisblad Collectieve Ongevallenverzekering

Schadeformulier Ongevallenverzekering

 

Overige informatie

FOG Doping-reglement 2023

ISR Reglement 2023

Privacyverklaring FOG

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

 

Partners van de Nederlandse sport

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

FOG 2023

Privicy-verklaring

Disclamer

 

Bestuurspagina

 

 

Op deze pagina's treft u informatie aan die is bedoeld voor de lidorganisaties van FOG.

 

 

Jaarstukken 2022

Jaarplan 2022

Begroting 2022

Jaarstukken 2021

Jaarplan 2021

Begroting 2021