Algemeen

Statuten

Algemeen reglement

Sectiereglement

Tuchtreglement

Besturingsmodel FOG

Directiestatuut FOG

Gedragscode bestuurders

Vrijwilligersbeleid

Rapportage Goed Sportbestuur

FOG Klachtenreglement

FOG Topsport Statuut

FOG reglement_atletenvertegenwoordiging

Rooster van aftreden (bestuur)

Nevenfuncties bestuurders FOG

 

Jaarstukken 2024            

Jaarplan 2024

Begroting 2024

Meerjarenbegroting 2024-2026

Meerjarenplan 2022-2025

 

Jaarrekeningen            

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2022

 

Verzekering

Clausuleblad Polis

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering

Polisblad Collectieve Ongevallenverzekering

Schadeformulier Ongevallenverzekering

 

Overige informatie

FOG Doping-reglement 2024

ISR Reglement 2024

Privacyverklaring FOG

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

 

Partners van de Nederlandse sport

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

FOG 2023

Privicy-verklaring

Disclamer

 

Bestuurspagina

 

 

Op deze pagina's treft u informatie aan die is bedoeld voor de lidorganisaties van FOG.

 

 

Jaarstukken 2022

Jaarplan 2022

Begroting 2022

Jaarstukken 2023

Jaarplan 2023

Begroting 2023

Meerjarenbegroting 2023-2025

Meerjarenplan 2022-2025