Leraar Martial Arts (LMA)

 

   

De Kwalificatiestructuur sport (KSS)

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voor het eerst in 2003 een kwalificatiestructuur voor sportleiders ontwikkeld. Het formuleren van zo’n structuur biedt de mogelijkheid om sportopleidingen in Nederland op efficiëntere wijze te organiseren en samenwerking tussen opleidingsinstituten eenvoudiger maken.

 

De benaming Leraar Martial Arts omvat verschillende niveau’s die conform de „Kwalificatiestructuur Sport 2012“ van de NOC*NSF verdeeld zijn in:    

 

Trainer/Coach Niveau 2

Hij/zij werkt óf nagenoeg zelfstandig op basis van door anderen opgestelde trainingsschemas óf onder supervisie van een daartoe gekwalificeerde Trainer/Coach. De Trainer/Coach 2 heeft een rol bij het bewaken van waarden en normen (fair play), de veiligheid en hygiëne.

Trainer/Coach Niveau 3

Hij/zij geeft zelfstandig training/les en coacht of begeleidt bij wedstrijden of toetsmomenten. Indien aanwezig, geeft hij/zij supervisie aan Trainer/Coach 2. Binnen een aantal krijgskunsten is hij/zij verantwoordelijk voor de afname van vaardigheidstoetsen. De Trainer/Coach 3 leert de deelnemers de elementaire vaardigheden aan en stelt daartoe zelf een trainings- of lesschema op. Hij/zij kan met qua vaardigheid en interesseniveau heterogeen samengestelde groepen te maken krijgen.
De Trainer/Coach 3 analyseert de mogelijkheden van de deelnemers en stimuleert en adviseert betreffende een verdere loopbaan.

Trainer/Coach Niveau 4

Hij/zij is meestal verantwoordelijk voor training en coaching van de selectieteams of individuele deelnemers. Hij/Zij is binnen de vereniging vaak de hoogst gekwalificeerde trainer. Op basis van zijn verantwoordelijkheden adviseert hij het bestuur of de Technische Commissie over zaken als het technische beleid waaronder de doorstroming van deelnemers. De Trainer/Coach 4 scout talenten en beoordeelt het ontwikkelingspotentieel van de deelnemer.
In verenigingen die zich professionaliseren, kan hij/zij ook aangesteld worden als de verantwoordelijke voor ontwikkeling en uitvoering van het technische beleid.
De Trainer/Coach 4 dient in staat te zijn kader dat lager gekwalificeerd is te begeleiden en adviseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

Partners van de Nederlandse sport

FOG 2023

Privicy-verklaring

Disclamer