LMA register

 

In dit register staat welke Leraren Martial Arts hun diploma Leraar Martial Arts hebben gehaald volgens de rijkserkenning die mogelijk was tot 2009 (LMA). Vanaf 2009 geldt een nieuwe erkenning volgens de Kwalificatiestructuur sport (KSS). Dit is aangegeven door middel van de niveau-aanduiding 2, 3 of 4.

 

Geslaagden voor een examen afgenomen door FOG of kandidaten met een erkende vrijstelling worden in dit register opgenomen.

Voor informatie over dit register of met het verzoek om alsnog te worden opgenomen kunt u contact opnemen met de opleidingscommissie van FOG (opleidingen@fogevechtskunsten.nl).

 

Het is noodzakelijk dat u kunt aantonen dat u het (LMA) diploma bezit (foto of kopie) en dat u lid bent van de betreffende lidorganisatie van FOG.

 

        

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

Partners van de Nederlandse sport

FOG 2023

Privicy-verklaring

Disclamer

LMA Register Niveau 4
LMA Register Niveau 3
LMA 3 Register Oude stijl
LMA 2 Register Oude stijl