Documentatie LMA

 

Kwalificatie Profielen

 

In deze documenten is de onderstaande informatie beschikbaar: 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

Partners van de Nederlandse sport

FOG 2023

Privicy-verklaring

Disclamer

 

Toets documenten

 

In deze documenten is de onderstaande informatie beschikbaar: 

 

Toets reglementen

 

Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle toetsplannen van kwalificaties, Proeve van Bekwaamheid en beschrijvingen die gebaseerd zijn op de Kwalificatiestructuur Sport 2017.

 

In deze documenten is de onderstaande informatie beschikbaar: