Verkorte opleiding Leraar Martial Arts 3

 

 

Ring Contact Sporten

De Sectie Ringcontactsporten FOG, hierna te noemen de Sectie RCS FOG, is een "non profit" organisatie die zich naast breedtesport activiteiten en opleidingen oa bezig houdt met het bevorderen van de beoefening en het faciliteren van Ringcontactsportenauspiciën verlening aan vechtsport evenementen zoals; Muay Thai, Kick-Boxing, Savate, en Mixed Martial Arts in de ruimste zin van het woord voor zowel wedstrijd (amateur en semi professional) als recreatieve vormen (breedtesport) en opleidingen voor een ieder ongeacht afkomst, cultuur of achtergrond binnen de geldende wet en regelgeving in Nederland.

 

Keurmerk vechtsportautoriteit

Het Keurmerk Vechtsportautoriteit is in 2021 officieel gelanceerd. Vanaf 1 september 2022 is het verplicht voor alle sportscholen die in Nederland aan wedstrijden mee willen doen.

Om de aanmeldprocedure te kunnen doorlopen, is één van de eisen dat er binnen de vechtsportschool minimaal één trainer is met een geldige trainerslicentie volgens de Kwalificatie Structuur Sport (niveau 3). Deze moet behaald zijn bij een door NOC*NSF en Nederlandse Vechtsportautoriteit erkende opleiding.

 

Verkorte opleiding LMA Niveau 3

Het is mogelijk om bij de FOG een geldig trainers licentie te behalen via de verkorte opleiding LMA niveau 3.

Via deze opleiding kan je in korte tijd na het positief afsluiten van het praktijkexamen in het bezit komen van een NOC*NSF erkend trainerslicentie.

 

De toelatingseisen voor deelname aan de LMA opleiding.

 

Aanmelden

Men kan zich aanmelden voor de verkorte LMA opleiding door het aanmeldingsformulier

ingevuld en ondertekend te sturen naar opleidingen@fogevechtskunsten.nl

Na aanmelding ontvang je alle informatie en voorwaarden die nodig zijn voor de opleiding. 

 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

Partners van de Nederlandse sport

FOG 2023

Privicy-verklaring

Disclamer

Inschrijfformulier verkorte LMA opleiding niveau 3
Klik hier
voor meer info
Nieuwe
opleiding
2024