Vertrouwens Contact Persoon FOG

 

Vertrouwenscontact

 

 

Melding aan de vertrouwenscontactpersoon (VCP)


In voorkomend geval kunnen klachten over seksuele intimidatie of seksueel misbruik direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de FOG;

Mevrouw Femke Verschuur - van der Meer, MSc.

De vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u kan opnemen.

Zij is te bereiken via email: femkeverschuur@gmail.com 


Jaarlijks rapporteren de FOG over klachten/voorvallen inzake seksuele intimidatie.
Alle sport tuchtrechtelijke zaken binnen de FOG worden afgehandeld via het instituut sport rechtspraak.

(ISR: www.isr.nl).

 

Federatie Oosterse Gevechtskunsten

Partners van de Nederlandse sport

FOG 2023

Privicy-verklaring

Disclamer