Voor lidorganisatiesOp deze pagina's treft u informatie aan die is bedoeld voor de lidorganisaties van FOG.

Statuten (pdf 333 Kb)
Algemeen reglement (pdf 120 Kb)
Sectiereglement (pdf 125 Kb)
Begrippen (pdf 56 Kb)
Meerjarenplan (pdf 558 Kb)

Verslagen etc.


Verslag Algemene Ledenvergadering 2012
Verslag Algemene Ledenvergadering 2011

Diversen


Strategisch marktplan 2007 - 2008
Blauwdrukken voor de proeven van bekwaamheid (PVB) voor de LMA niveau 2 en 3 volgens de Kwalificatiestructuur Sport (KSS)
Competentieprofielen bestuursleden FOG

Financieel


Begroting 2013

Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2011
Jaarrekening 2010


Overige informatie


Alle sport tuchtrechtelijke zaken binnen de FOG worden afgehandeld via het instituut sport rechtspraak.

Aangifteformulier van een overtreding van het tuchtreglement van ISR (Pdf)

Meer informatie over dit instituut is te vinden onder: www.isr.nl