BestuurspaginaOp deze pagina's treft u informatie aan die is bedoeld voor de lidorganisaties van FOG.

Statuten (pdf 333 Kb)
Algemeen reglement (pdf 120 Kb)
Sectiereglement (pdf 125 Kb)
Begrippen (pdf 56 Kb)

Verslagen etc.


Momenteel geen verslagen beschikbaar

Diversen


Competentieprofielen bestuursleden FOG
FOG visie document 2017+


Financieel


Begroting 2018

Jaarplan 2018

Overige informatie


Nieuwsbrief Instituut SportRechtspraak, Mei 2016
FOG doping-reglement en informatie over doping

Tuchtreglement seksuele intimidatie, Instituut Sportrechtspraak, 2016
Voor de FOG is Mevrouw Femke Verschuur - van der Meer, MSc de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie.
Jaarlijk rapporteren wij (aan NOC/NSF) over klachten/voorvallen inzake seksuele intimidatie.
Email adres: femkeverschuur@gmail.com

Tuchtreglement matchfixing, Instituut SportRechtspraak, 2016

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering
Polisblad collectieve ongevallenverzekeringAlle sport tuchtrechtelijke zaken binnen de FOG worden afgehandeld via het instituut sport rechtspraak (ISR: www.isr.nl).
In de menustructuur op de website staan deze reglementen bij de diverse onderwerpen/tuchtkamers.

Instituut Sportrechtspraak