UA-46837796-3 Bestuurspagina | Federatie Oosterse Gevechtskunsten

BestuurspaginaOp deze pagina's treft u informatie aan die is bedoeld voor de lidorganisaties van FOG.

Statuten (pdf 333 Kb)
Algemeen reglement (pdf 120 Kb)
Sectiereglement (pdf 125 Kb)
Begrippen (pdf 56 Kb)
Meerjarenplan (pdf 558 Kb)

Verslagen etc.


Verslag Algemene Ledenvergadering 12-2015
Verslag Algemene Ledenvergadering 04-2015
Verslag Algemene Ledenvergadering 02-2013
Verslag Algemene Ledenvergadering 2012
Verslag Algemene Ledenvergadering 2011

Diversen


Strategisch Jaarplan 2014
Competentieprofielen bestuursleden FOG


Financieel


Begroting 2017
Begroting 2016
Begroting 2015
Begroting 2014
Begroting 2013

Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012
Jaarrekening 2011
Jaarrekening 2010

Jaarrapport 2015
Jaarplan 2016
Jaarplan sportparticipatie 2016

Overige informatie


Nieuwsbrief Instituut SportRechtspraak, Mei 2016

FOG doping-reglement en informatie over doping

Tuchtreglement seksuele intimidatie, Instituut Sportrechtspraak, 2016
Voor de FOG is Mevrouw Femke Verschuur - van der Meer, MsC de vertrouwenspersoon seksuele intimidatie.
Jaarlijk rapporteren wij (aan NOC/NSF) over klachten/voorvallen inzake seksuele intimidatie.
Email adres: versc463@planet.nl

Tuchtreglement matchfixing, Instituut SportRechtspraak, 2016

Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering
Polisblad collectieve ongevallenverzekeringAlle sport tuchtrechtelijke zaken binnen de FOG worden afgehandeld via het instituut sport rechtspraak (ISR).
Instituut Sportrechtspraak
Aangifteformulier van een overtreding van het tuchtreglement van ISR (Pdf)

Meer informatie over dit instituut is te vinden onder: www.isr.nl
GSN-638613-T