Contact


Federatie Oosterse Gevechtskunsten
Postbus 517
3500 AM Utrecht

 
Voorzitter henkverschuur@gmail.com
Algemeen Directeur gerrit.dielissen@gmail.com
Opleiding en Media gerrit.dielissen@gmail.com
Opleiding en Logistieke zaken susannevanderz@gmail.com
Webmaster webmaster@fogevechtskunsten.nl
Algemene Informatie gerrit.dielissen@gmail.com
Examensecretariaat gerrit.dielissen@gmail.com
 
Betalingen:
Vereniging Federatie Oosterse Gevechtskunsten, rek.nr: NL90INGB0005447472

Registratie bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40410700