Contact


Federatie Oosterse Gevechtskunsten
Postbus 517
3500 AM Utrecht
 
Voorzitter verschuur@fogevechtskunsten.nl
Algemeen Directeur dielissen@fogevechtskunsten.nl
Opleidingen heuvelmans@fogevechtskunsten.nl
Webmaster webmaster@fogevechtskunsten.nl
Algemene Informatie info@fogevechtskunsten.nl
Opleidingssecretariaat secretariaat@fogevechtskunsten.nl
 
Betalingen:
Ver. Fed. Oosterse Gevechtskunsten, rek.nr: 5447472

Registratie bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 40410700