OpleidingenDe examinering tot Leraar Martial Arts past binnen de Kwalificatiestructuur Sport 2003 zoals die nu door het Ministerie van VWS en door NOC*NSF wordt voorgeschreven.

Verschillende lidorganisaties van de Federatie Oosterse Gevechtskunsten geven opleiding die leiden tot een examen en diploma Leraar Martial Arts op niveau 2, 3 of 4.

Momenteel worden opleidingen georganiseerd bij de sectie Ringsporten en de sectie kendo/iaido/jodo

Voor niet-leden van die lidorganisaties (maar wel lid van een van de leden van FOG)  is het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, deel te nemen aan de relevante delen van deze opleidingen. Eveneens is het mogelijk om deel te nemen aan workshops georganiseerd door de Academie voor Sportkader. Het actuele aanbod staat op de website van de ASK www.nocnsf.nl/academie-voor-sportkader/kader/bijscholingsaanbod/bijscholingsaanbod
en
www.nocnsf.nl/academie-voor-sportkader/kader/activiteitenkalender/agenda-kader

Op verzoek en bij voldoende aanmeldingen zal FOG een opleidingstraject verzorgen.

Het is aan te bevelen om voor het opleidingstraject de hulp van een praktijkbegeleider en een trajectbegeleider in te schakelen. Bij voorkeur iemand uit uw eigen lidorganisatie die uw discipline goed kent en die kan adviseren en bemiddelen voor bijvoorbeeld stages. Desgewenst kan FOG hierin ook voorzien.

VrijstellingenHet is mogelijk om op basis van "Eerder verworven kwalificaties" of "Eerder verworven competenties" geheel of gedeeltelijk vrijstelling te krijgen voor de examinering van een deelcompetentie. Neem hiervoor contact op met het examensecretariaat ( examensecretariaat@oostersegevechtskunsten.nl)

LMA's die eerder een rijkserkend diploma LMA niveau 3 hebben behaald kunnen dat mogelijk om laten zetten naar het nieuwe diploma. Voor Kendo, Jodo en Iaido is door de toetsingscommissie besloten dat dit nu mogelijk is. Voor andere oude diploma's moet dat nog worden vastgesteld.

De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen 50 euro. Aan te vragen door het meesturen van een copie/scan van het oude diploma naar examensecretariaat@oostersegevechtskunsten.nl
 

Over de Kwalificatiestructuur sport (KSS) in het algemeen.Zie voor veel informatie ook de website van de Academie voor Sportkader (ASK) www.academievoorsportkader.nl en die van NOC*NSF www.nocnsf.nl

Toetsreglement sport (2007) van NOC*NSF, bevat de kaders voor de toetsing volgens de KSS waaraan FOG zich heeft gecommitteerd.

Handboek Audit Sportkader. De audit sportkader heeft tot doel de kwaliteit van de toetsing (vroeger examen genoemd) binnen het kader van de Kwalificatiestructuur Sport te borgen.

Reader Elders verworven kwalificaties / Elders verworven competenties. EVC/EVK

Generieke Leertrajecten voor sportbonden. Door ASK zijn een aantal generieke leertrajecten ontwikkeld. Nu bestaat ook een duidelijk overzicht waarop alle diensten voor een heel jaar staan gepland. In dit document vindt u een overzicht van alle diensten die voor 2012 gepland staan. Een aantal trainingen staat al gepland in het voorjaar van 2013.